YODONO世殿 YODONO世殿/UWK300/固定车轮/附刹车万向脚轮 UWK300

产品大图
  • YODONO世殿/UWK300/固定车轮/附刹车万向脚轮
  • YODONO世殿
  • UWK300
  • 日本
  • 45个工作日
  • 应用领域: 工业、商业、医疗器械以及机械、物流运输、环保清洁用品、家具行业、美容器械、食品机械、五金生产等各行业。

产品详细介绍

YODONO世殿/UWK300/固定车轮/附刹车万向脚轮

固定车轮/附刹车万向脚轮

WK75,UWK75,WK100,UWK100,WK130,UWK130,WK150
UWK150,WK180,WK200,UWK200,WK250, UWK250, WK300